36and6 Competence Centre

Linki

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
http://www.frse.org.pl/

Agenda Komisji Europejskiej na rzecz Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

CO.N.E.CT –Sieć Współpracy na rzecz Obywatelstwa Europejskiego w Brukseli
http://www.conect.eu.com/

Urząd Miasta Łodzi
http://uml.lodz.pl/